Ngoại Hối

Đòn bẩy là gì? Lợi thế cho trader khi sử dụng đòn bẩy

Thử hình dung khi một người đứng trên một chiếc lò xo, so với người đứng trên một mặt phẳng bình thường, ai sẽ là